Och Heere, verhoort doch (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-23).   Score information: A4, 2 pages, 195 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Och Heere, verhoort doch
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Och Heere ghehoort doch mijn gheclach,
mijn bidden ende kermen al den dach,
u ooren laet ontfanghen
end in uwe waerheyt wilt hooren my,
met dijn gherechtichheyt daer by,
daer nae staet alle mijn verlanghen.

En treedt nyet int oordeel met dinen knecht,
want al die daer leeft, blijft ongherecht
voer u aensicht, o Heere,
die vyant heeft vervolcht die siele mijn,
mijn leven met een so swaren schijn,
heeft hi vertreden also leere.

Hy stelde mi duyster in een prisoen,
ghelijck men die dooden plach te doen,
mijn gheest moest liden draghen,
ghestoort was mijn hert, en seer beteest
en ick ghedachtich ben gheweest,
op die langhe oude daghen.