This goet te beliden God (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-27)   CPDL #57219:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-02-27).   Score information: A4, 2 pages, 170 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: MusicXML source file(s) is (are) in compressed .mxl format.

General Information

Title: This goet te beliden God
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020

Description:

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. This goet te beliden God, om zijn weldaet,
U naem te singhen, ghi zijt groot geacht,
U goetheyt te preken in de dagheraet,
U waerheyt te vertellen in der nacht,
met herpen gheclanck,
met lof en sanck,
laet ons hier prisen U grote cracht.

2. Ghi hebt mi, O Heer, vermaect, en ooc verblijt,
al met U creaturen goet en fijn,
Die sullen my gheven, blischap met iolijt,
hoe seer verhe ve.en, Heer, U wercken zijn
seer diep van grondt,
tot alder stondt,
sijn U ghedachten (hoort die woerden mijn).