Difference between revisions of "Musikalische Exequien: Part III - Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren (Heinrich Schütz)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
(DotNetWikiBot - applied templates {{Editor}} and/or {{Composer}})
Line 29: Line 29:
  
 
''CHOIR 1''&nbsp;&nbsp;Luc.I:29-31<br>
 
''CHOIR 1''&nbsp;&nbsp;Luc.I:29-31<br>
Herr, nun lässest Du deinen Diener in Friede fahren<br>
+
Herr, nun lässest Du deinen Diener in Frieden fahren<br>
wie Du gesagt hast<br>
+
wie du gesagt hast,<br>
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen<br>
+
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,<br>
welchen du bereitet hast für allen Völkern<br>
+
welchen du bereitet hast für allen Völkern,<br>
 
ein Licht zu erleuchten die Heiden,<br>
 
ein Licht zu erleuchten die Heiden,<br>
 
und zum Preis deines Volks Israel.<br><br>
 
und zum Preis deines Volks Israel.<br><br>
Line 55: Line 55:
 
<br>
 
<br>
 
''Dit is het zogenaamde 'Canticum Simeonis', ook wel bekend als 'Nunc Dimittis', naar de eerste woorden van de Latijnse tekst.  De hymne is het loflied dat de oude Simeon aanheft als hij in de tempel het kind Jezus in zijn armen krijgt, zoals beschreven in Lc. 2, 29-32.  De Roomse Kerk gebruikt de tekst in de Completen.''
 
''Dit is het zogenaamde 'Canticum Simeonis', ook wel bekend als 'Nunc Dimittis', naar de eerste woorden van de Latijnse tekst.  De hymne is het loflied dat de oude Simeon aanheft als hij in de tempel het kind Jezus in zijn armen krijgt, zoals beschreven in Lc. 2, 29-32.  De Roomse Kerk gebruikt de tekst in de Completen.''
 +
 +
{{Translation|English}}
 +
 +
''(Chorus I)''
 +
:Lord, now let you go your servant in peace
 +
:as you have said,
 +
:for my eyes have seen the Saviour
 +
:whom you have prepared for all nations
 +
:as a light to enlighten all gentiles
 +
:and as a glory for your people Israel.
 +
 +
''(Chorus II)''
 +
 +
:Blessed are the dead who die in the Lord,
 +
:they have rest after their works,
 +
:and their works will follow them.
 +
:They are in hands of the Lord
 +
:and there is no sorrow that them disturb.
 +
 +
''The text of Chorus I is the so-called 'Canticum Simeonis' ('Canticle of Simeon', known well from beginning words in Latin: 'Nunc dimittis'). In Gospel of Luke (2:29-32) the old priest Simeon sings this hymn, when he holds the child Jesus in his own arms. In the Latin (Roman) Liturgy this canticle is sung in Completory.''
 +
  
 
[[Category:Sheet music]]
 
[[Category:Sheet music]]

Revision as of 13:00, 11 March 2009

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help


Editor: Michael Dreschel (submitted 2003-11-10).   Score information: A4, 5 pages, 60 kbytes   Copyright: Personal
Edition notes: Vocal parts only. Capella file is zipped.
Editor: John Henry Fowler (submitted 2000-06-15).   Score information: 156 kbytes   Copyright: CPDL
Edition notes: Vocal parts only. Encore file is zipped.

General Information

Title: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
Composer: Heinrich Schütz

Number of voices: 8vv  Voicing: SATTB.SSB
Genre: Sacred, Motet

Language: German
Instruments: Basso continuo (missing)
Published: Musikalische Exequien: Part III

Description: Choir 1 sings bible section Luc.I:29-31; choir 2 (angel choir) sings Apocal.14:13 and Wisdom 3:1

External websites:

Original text and translations

German.png German text

CHOIR 1  Luc.I:29-31
Herr, nun lässest Du deinen Diener in Frieden fahren
wie du gesagt hast,
denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern,
ein Licht zu erleuchten die Heiden,
und zum Preis deines Volks Israel.

CHOIR 2   Apokal.14:13 and Wisdom 3:1
Selig sind die Toten die in dem Herr sterben
sie ruhen vor ihrer Arbeit
und ihre Werke folgen ihnen nach

Sie sind in der Hand des Herren
und keine Qual rühret sie.


Dutch.png Dutch translation

Heer laat nu, naar Uw woord, Uw dienaar in vrede gaan.
Want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd,
dat Gij bereid hebt voor alle volkeren:
het licht tot openbaring van de heidenen
en tot eer en glorie van Uw volk Israel.
Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, nu, in alle tijden en tot in eeuwigheid. Amen.


Dit is het zogenaamde 'Canticum Simeonis', ook wel bekend als 'Nunc Dimittis', naar de eerste woorden van de Latijnse tekst. De hymne is het loflied dat de oude Simeon aanheft als hij in de tempel het kind Jezus in zijn armen krijgt, zoals beschreven in Lc. 2, 29-32. De Roomse Kerk gebruikt de tekst in de Completen.

English.png English translation

(Chorus I)

Lord, now let you go your servant in peace
as you have said,
for my eyes have seen the Saviour
whom you have prepared for all nations
as a light to enlighten all gentiles
and as a glory for your people Israel.

(Chorus II)

Blessed are the dead who die in the Lord,
they have rest after their works,
and their works will follow them.
They are in hands of the Lord
and there is no sorrow that them disturb.

The text of Chorus I is the so-called 'Canticum Simeonis' ('Canticle of Simeon', known well from beginning words in Latin: 'Nunc dimittis'). In Gospel of Luke (2:29-32) the old priest Simeon sings this hymn, when he holds the child Jesus in his own arms. In the Latin (Roman) Liturgy this canticle is sung in Completory.