Jezu Kriste, Bože (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-03-01)   CPDL #38737:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-03-01).   Score information: A4, 2 pages, 259 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB - a cappella
  • (Posted 2016-07-05)   CPDL #40242:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-07-05).   Score information: A4, 2 pages, 323 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: ST + organ

General Information

Title: Jezu Kriste, Bože
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2 or 4vv   Voicings: ST or SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Jezu Kriste, Bože, alleluja,
   tvrdé bylo lože, alleluja,
   na němž Tvoje tělo
   k spáse lidstva pnělo.
2. Snášels útisk mnohý, alleluja,
   ruce, bok i nohy, alleluja,
   dals prokláti sobě,
   ležels tři dny v hrobě.
3. Potom ale vstal jsi, alleluja,
   a nám příklad dal jsi, alleluja,
   že my v jistou dobu
   také vstanem z hrobu.
4. Vzkříšený Ježíši, alleluja,
   uslyš svoji říši, alleluja,
   vzpomeň na křesťany
   pro své drahé rány.
5. Smyj, ó Boží Synu, alleluja,
   hříchů našich vinu, alleluja,
   dej, bychom se káli,
   hřešiti se báli.
6. My pak v tomto domu, alleluja,
   radujme se tomu, alleluja,
   že, jak anděl hlásá,
   vstal náš Pán a Spása.
7. Přijmiž naše hlasy, alleluja,
   dej úrodné časy, alleluja,
   zjednej pokoj stálý,
   mocný králů králi.